بازاریابی سیاسی و الگوی سه گانه اندیشه سیاسی اسلام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

با پراکنش قدرت در دنیای معاصر و گذر به جوامع شبکه‌ای، دانش‌های مختلفی برای شناخت این تغییرات به صحنه آمد. بازاریابی سیاسی یکی از انواع این دانش‌ها است که به عنوان یک دانش میان‌رشته‌ای و با استفاده از دانش‌های مدیریت، ارتباطات و علوم سیاسی در پی شناخت محیط کاربری قدرت و نوع کنش سیاسی انسان‌ها و تأثیرگذاری بر آن است. در این راستا طرح بازاریابی سیاسی مبتنی بر چارچوب‌های بومی و شناخت و بازتعریف آن مبتنی بر این چارچوب‌ها از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مفهوم بازاریابی سیاسی و طرح آن مبتنی بر الگوی سه گانه اندیشه سیاسی اسلام، سعی شده است تا گامی به سوی طراحی چارچوب‌های زمینه‌وند در راستای طراحی روش‌های بومی بازاریابی سیاسی برداشته شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که روش‌شناسی بازاریابی سیاسی مبتنی بر الگوی سه گانه سیاسی اسلام چگونه است؟این تحقیق از نوع توسعه‌ای -کاربردی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی با تکنیک‌های کتابخانه‌ای و برای تحلیل اطلاعات از روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی استفاده شده است. مبتنی بر یافته‌های تحقیق، روش تحلیل سه گانه با محوریت مفهوم بنیادین نیاز به عنوان الگویی مناسب جهت روشمندسازی بازاریابی سیاسی به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Marketing and the Triple Pattern of Islamic Political Thought

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Barzegar 1
  • Mohammad Hadi Raji 2
1 Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh University
2 PhD student in Political Science, Imam Sadegh University
چکیده [English]

With the distribution of power in the contemporary world and the transition from mass-populated societies to networked societies, various sciences have come to know about these changes and how they affect them. Political marketing is one of these types of knowledge, as an interdisciplinary and modern science, using the knowledge of management, communication and political science and utilizing market rules to understand the use of power in the modern space and the type of human political action and influence. On it. In this regard, the political marketing plan based on indigenous frameworks and its recognition and redefinition based on these frameworks is important. In this research, using the concept of political marketing and its design based on the triple model of Islamic political thought, it has attempted to take a step toward designing contextual frameworks for designing indigenous political marketing methods. The main question in this study is how is the political marketing methodology based on the Islamic political triple model? This is an applied-developmental research. Documentary method with library techniques was used for data collection and interpretive method with qualitative analysis was used for data analysis. Based on the findings of the research, the triple analysis approach with the fundamental concept of need is considered as a suitable model for the political marketing methodologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Marketing
  • Action
  • Methodology
  • Triple Model
  • Need
اسپریگنز، توماس (1365)، فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی. تهران: انتشارات آگاه
اسحاقی، سیدحسین (1383)، «آزادی عقیده در اسلام»، رواق اندیشه، شماره 29، از 37 تا 58
افتخاری و راجی(1396)، «بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 22، 1396.
آقازاده، هاشم و طهماسبی آقبلاغی، داریوش و ابدالی، علی (1395)، «بازاریابی سیاسی و انصراف از دریافت یارانه نقدی»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 61، از 13 تا 26
برزگر، ابراهیم (1383)، «مسئله فلسطین در اندیشه اسلام معاصر و روش جستاری اسپریگنز»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 12، 1383.
برزگر، ابراهیم (1388)، روان‌شناسی سیاسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی
برزگر، ابراهیم (1389)، «ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام»، دانش سیاسی، شماره 2، از 43 تا 72
برزگر، ابراهیم (1393)، آزادی در الگوی سه گانه اسلام. تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انتشارات الگوی پیشرفت
پایگاه نورمگز www.noormags.ir
جنیفر، لیز- مارشمنت (1394)، بازی بازاریابی سیاسی. تهران: سیته
حاتمی، محمدرضا؛ شمالی، محمدعلی (1388)، «نظریه اخلاق مبتنی بر نیازها»، فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره 1، از 47 تا 66.
حسنی بافرانی، طلعت (1389)، «ماهیت انسان و نیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل»، روانشناسی و دین، شماره 12، از 5 تا 32
خمینی، روح‌الله (1368)، صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
خیری، بهرام؛ قلی‌پورسنگلجی، پویا (1391)، «بازاریابی سیاسی، مفهوم، اهداف، ابزارها»، فصلنامه راهبرد دانشگاه تهران، شماره 8 ، از 99 تا 120.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و رادفر، فیروزه (1389)، الگوهای صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران .تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
رحیمی‌نیک، اعظم (1374)، تئوری‌های نیاز و انگیزش .تهران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران.
زارعی، عظیم و شرفی، وحید و بهمنی، مهسا (1395)، «بازاریابی سیاسی و رسانه‌های اجتماعی بر انتخابات کاندیداها در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 44، از 97 تا 124
ساعتچی، محمود (1388)، نظریه‌پردازان و نظریه‌ها در روانشناسی و مدیریت. تهران: جنگل. جاودانه.
شومیکر، پاملاجی (1387)، نظریه‌سازی در علوم اجتماعی، ترجمه محمد عبداللهی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان
صدر، محمدباقر (1359)، خلافت انسان و گواهی پیامبر، ترجمه جمال موسوی. تهران: نشر روزیه
طباطبائی، سیدمحمدحسین (1374)، تفسیرالمیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی
فیض، علی‌رضا(1380)، گفتگو، متین، شماره 10، بهار 1380
قرضاوی، یوسف (2001م)، مدخل لمعرفة الاسلام.قاهره، مکتبة وهبه
کاستلز، مانوئل(1396)، قدرت ارتباطات، ترجمه حسین بصیریان جهرمی. تهران:  علمی فرهنگی
کوالینا، ووسیچ؛ فالکوفسکی، آندرژه؛ نیومن، بروس. آی (1393)، بازاریابی سیاسی - مبانی نظری و راهبردی، ترجمه حمیدرضا عسگری ده‌آبادی و شهاب طلایی شکری. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
لیز- مارشمنت، جنیف (1394)، بازی بازاریابی سیاسی، ترجمه دکتر رسول بابایی. تهران: انتشارات سیته
محمدی یدک، علی (1391)، «طبقه‎‌بندی گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری شیعه»، هفت آسمان، شماره 53، از 29 تا 52
محمدی‌اصل، عباس (1388)، نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان
محمدیان، محمود و شمسی، جعفر (1388)، مبانی نظری بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
مصباح یزدی، محمدتقی (1388)، احتیاط، اصل روش‌شناسی دین پژوهی، دوفصلنامه پژوهش، شماره 1، بهار
مطهری، مرتضی (1357)، انسان و ایمان، تهران، صدرا
مقدمی، صابر؛ خورشیدی، غلامحسین (1382)، «تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 28، از 141 تا 164.
یوسفی‌رامندی، رسول (1395)، بازاریابی سیاسی و مدیریت رفتار رأی‌دهنده. مشهد: مرندیز، دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور.
Cwalina, W., Falkowski, A., & Newman, B. I. (2011). Political Marketing: Theoretical and Strategic Foundations: Theoretical and Strategic Foundations. Routledge.