بازاریابی سیاسی و الگوی سه گانه اندیشه سیاسی اسلام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

چکیده

با پراکنش قدرت در دنیای معاصر و گذر به جوامع شبکه‌ای، دانش‌های مختلفی برای شناخت این تغییرات به صحنه آمد. بازاریابی سیاسی یکی از انواع این دانش‌ها است که به عنوان یک دانش میان‌رشته‌ای و با استفاده از دانش‌های مدیریت، ارتباطات و علوم سیاسی در پی شناخت محیط کاربری قدرت و نوع کنش سیاسی انسان‌ها و تأثیرگذاری بر آن است. در این راستا طرح بازاریابی سیاسی مبتنی بر چارچوب‌های بومی و شناخت و بازتعریف آن مبتنی بر این چارچوب‌ها از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مفهوم بازاریابی سیاسی و طرح آن مبتنی بر الگوی سه گانه اندیشه سیاسی اسلام، سعی شده است تا گامی به سوی طراحی چارچوب‌های زمینه‌وند در راستای طراحی روش‌های بومی بازاریابی سیاسی برداشته شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که روش‌شناسی بازاریابی سیاسی مبتنی بر الگوی سه گانه سیاسی اسلام چگونه است؟این تحقیق از نوع توسعه‌ای -کاربردی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی با تکنیک‌های کتابخانه‌ای و برای تحلیل اطلاعات از روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی استفاده شده است. مبتنی بر یافته‌های تحقیق، روش تحلیل سه گانه با محوریت مفهوم بنیادین نیاز به عنوان الگویی مناسب جهت روشمندسازی بازاریابی سیاسی به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Marketing and the Triple Pattern of Islamic Political Thought

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Raji 1
  • Ebrahim Barzegar 2
1 PhD student in Political Science, Imam Sadegh University
2 Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh University
چکیده [English]

With the distribution of power in the contemporary world and the transition from mass-populated societies to networked societies, various sciences have come to know about these changes and how they affect them. Political marketing is one of these types of knowledge, as an interdisciplinary and modern science, using the knowledge of management, communication and political science and utilizing market rules to understand the use of power in the modern space and the type of human political action and influence. On it. In this regard, the political marketing plan based on indigenous frameworks and its recognition and redefinition based on these frameworks is important. In this research, using the concept of political marketing and its design based on the triple model of Islamic political thought, it has attempted to take a step toward designing contextual frameworks for designing indigenous political marketing methods. The main question in this study is how is the political marketing methodology based on the Islamic political triple model? This is an applied-developmental research. Documentary method with library techniques was used for data collection and interpretive method with qualitative analysis was used for data analysis. Based on the findings of the research, the triple analysis approach with the fundamental concept of need is considered as a suitable model for the political marketing methodologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Marketing
  • action
  • methodology
  • Triple Model
  • need