نویسنده = احمد بخشایشی اردستانی
تعداد مقالات: 2
1. گفتمان های سیاسی و نقش آنها در مشارکت وجمهوریت مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.30465/cps.2021.25029.2199

بهرام ستاری دستنائی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ عبدالحسین الله کرم


2. مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 207-232

10.30465/cps.2021.35311.2729

جلال نظافت؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی