نویسنده = سیدرضا حسینی
تعداد مقالات: 4
1. نقش پیش‌فرض‌ها در شکل‌گیری مبانی نظری هویت ملی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 147-160

موسی نجفی؛ سیدرضا حسینی


3. کندوکاوی پیرامون اندیشة سیاسی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی حد واسط مکتب قم و نجف

دوره 4، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 27-45

محمدمهدی اسماعیلی؛ فرهاد زیویار؛ سیدرضا حسینی؛ امیرحسین ثابتی منفرد