کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فرانظریه به‌عنوان ابزاری برای فهم

دوره 9، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 21-36

10.30465/cps.2019.3531

مهدی بوستانی؛ کمال پولادی؛ مجید توسلی رکن‌آبادی


ارتباطات سیاسی در ایران: فراتحلیلِ مقاله‌های علمی موجود

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 95-113

علیرضا عبداللهی‌نژاد؛ حسین افخمی