نویسنده = فرهاد زیویار
تعداد مقالات: 6
2. ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری

دوره 7، شماره 19، بهار 1395، صفحه 69-84

فرهاد زیویار؛ وحید کارگر جهرمی؛ سید احمد عسکری


3. نقش و رویکرد آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی در مواجهه با نهضت مشروطه

دوره 5، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 45-63

فرهاد زیویار؛ محمدرضا طاهریان


4. کندوکاوی پیرامون اندیشة سیاسی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی حد واسط مکتب قم و نجف

دوره 4، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 27-45

محمدمهدی اسماعیلی؛ فرهاد زیویار؛ سیدرضا حسینی؛ امیرحسین ثابتی منفرد