کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل گفتمانی خلافت در منازعات زبانی سقیفه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 125-147

10.30465/cps.2021.31136.2593

مصطفی رضایی حسین آبادی؛ علی پاشا غفاری


3. رویکردهای نظری به جنگ‌های جدید: مطالعه موردی داعش

دوره 8، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 1-19

10.30465/cps.2017.2802

محمدجواد سلطانی گیشینی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


4. نقض تمامیت‌ارضی ایران پس‌از مشروطه و تحلیل کنش‌های مقاومت‌آمیز علیه آن

دوره 6، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 73-104

سمیه سادات شفیعی؛ سیده فاطمه سهیلی


6. جایگاه کُناتوس در متافیزیک سیاسی اسپینوزا

دوره 4، شماره 7، بهار 1392، صفحه 85-110

رضا نجف‌زاده