دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، بهار 1395، صفحه 1-138 
3. جهت‌گیری‌های کلان در سیاست خارجی دولت‌های رانتیر در ایران

صفحه 43-67

غلامعلی زوارزاده؛ صادق زینالی؛ هادی تاجیک؛ مظاهر کروژده


4. ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری

صفحه 69-84

فرهاد زیویار؛ وحید کارگر جهرمی؛ سید احمد عسکری


8. فدرالیسم و مثلث قدرت (شیعیان، کردها و سنی‌ها) در ساختار سیاسی عراق نوین

صفحه 161-183

فیروز نجفی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حمید نساج