کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 11
1. فقه پویا(سیاسی)و کارآمد، قلمرو نوآوری امام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.30465/cps.2021.31555.2515

علی داستانی بیرکی؛ مسعود جعفری نژاد؛ بشیر اسماعیلی


3. انقلاب اسلامی و تحول مفهومی حقوق شهروندی در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 163-185

علی فقیه حبیبی


4. درآمدی انتقادی بر نظریه امتناع تفکر در فرهنگ دینی

دوره 8، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 105-122

10.30465/cps.2017.2936

منصور میراحمدی؛ عبدالرضا احمدی


5. بازسازی تمدن نوین اسلامى (نگاهى انتقادى به عدم امکان‌سنجی صحیح آن)

دوره 7، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 59-82

موسی نجفی؛ سید سعید آریانژاد


6. مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه و نقض حقوق جنگ اسلامی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 171-190

علی فقیه حبیبی


7. بررسی جهان‌شمولی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از منظر نقد مبانی اومانیستی آن

دوره 3، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 61-90

جلال درخشه؛ محمد‌صادق نصرت‌پناه؛ مرتضی فخاری


8. دین و تئوری روابط بین‌الملل

دوره 3، شماره 5، بهار 1391، صفحه 115-139

عبدالهد قنبرلو


9. رویکرد ایدئولوژی‌های سیاسی به مقولۀ انسان‌شناسی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-22

محمدرضا احمدی طباطبایی؛ جواد نوری‌زاده


10. اهداف و کارکرد‌های نظارت در نظام سیاسی اسلام

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-22

بهرام اخوان‌کاظمی


11. 11 سپتامبر و گسترش پدیدة اسلام‌هراسی در غرب

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 103-122

عبد‌الله قنبرلو