کلیدواژه‌ها = کرونا
تعداد مقالات: 13
1. بررسی علل و عوامل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.30465/cps.2021.37623.2848

عبدالمطلب عبداله؛ پرویز توکل نیا


2. بحران کرونا و نقد فلسفه‌ سیاسی نئولیبرالیسم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-22

10.30465/cps.2021.35613.2754

هادی ابراهیمی کیاپی؛ حمید پارسانیا


3. کرونا، اقتدارگرایی دیجیتال و بن بست های لیبرالیسم در فلسفه سیاسی غرب

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-46

10.30465/cps.2021.35618.2757

امیر اعتمادی بزرگ؛ مصطفی رضایی حسین آبادی؛ بهنام گودرزی فرد


11. کرونا؛ چالشِ سکولاریسم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 221-242

10.30465/cps.2021.35622.2760

مجتبی زارعی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات


12. کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا برای تامین منافع ملی در دوران بحران کرونا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 267-291

10.30465/cps.2021.35974.2789

رضا شکری رفسنجانی؛ ابراهیم انوشه؛ سید محمد حسینی