موضوعات = 3.تحولات قدرت در نظام بین‌الملل و منطقه با رویکرد آینده‌پژوهی
اختلاف چین و آمریکا در سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر رقابت استراتژیک برای هژمونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.30465/cps.2023.41393.3020

افشار فتح الهی؛ رحمت حاجی مینه؛ حسین دهشیار


تبیین منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در اتحاد موسوم به محور مقاومت

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-30

10.30465/cps.2022.36342.2788

محسن باقری؛ عنایت الله یزدانی؛ محمد علی بصیری