موضوعات = 2.راهبردهای ارتقای کارآمدی سیاسی
تعداد مقالات: 7
1. طرح مفهوم آزادی منفی و نقد آن بر اساس مبانی قرآنی علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.30465/cps.2021.38064.2872

اسحاق سلطانی؛ رضا خراسانی


2. بررسی علل و عوامل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.30465/cps.2021.37623.2848

عبدالمطلب عبداله؛ پرویز توکل نیا


3. چالش‌ها و راهبردهای دولت الکترونیک در راستای تحقق دموکراسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.30465/cps.2022.40408.2978

حسن خسروی؛ حسن طیبی توکل؛ ناصرعلی منصوریان


7. کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا برای تامین منافع ملی در دوران بحران کرونا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 267-291

10.30465/cps.2021.35974.2789

رضا شکری رفسنجانی؛ ابراهیم انوشه؛ سید محمد حسینی