موضوعات = 4.مسائل کاربردی علم سیاست در ایران
تعداد مقالات: 13
1. زن در عرصه سیاست ایران مطالعه موردی دوره قاجار (مهدعلیای سوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30465/cps.2021.30262.2471

محمدامیر احمدزاده؛ ظریفه کاظمی


2. گفتمان های سیاسی و نقش آنها در مشارکت وجمهوریت مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.30465/cps.2021.25029.2199

بهرام ستاری دستنائی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ عبدالحسین الله کرم


3. فراتحلیل مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن (دهه‌های 80 و 90)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1400

10.30465/cps.2021.37882.2862

سیدعلی میرلوحی؛ طاها عشایری؛ طاهر جهان پرور؛ زهرا حسن زاده


4. شناسایی پیشران فعالیت های حزبی در ایران آینده با استفاده از نرم افزار MIC MAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.30465/cps.2021.37132.2822

زهره همتی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ علی علی حسینی


5. تأثیر سازه‌ دولت- ملت مدرن بر گسست اجتماعیِ غرب در مواجهه با کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30465/cps.2022.35616.2756

مهدی سیاوشی؛ مجید بذرافکن


6. درک سیاست اسلامی در نسبت با مصیبت عاشورا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30465/cps.2022.37620.2847

محمد علی فتح الهی


8. تبارشناسی نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه علمای عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.30465/cps.2022.37432.2840

محمد حسین باقری خوزانی؛ منصور میر احمدی؛ مجید توسلی؛ حمید احمدی


9. موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1401

10.30465/cps.2021.33396.2616

علی اشرف هواسی؛ جلال درخشه؛ رحیم خستو


11. تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1400

10.30465/cps.2021.37267.2831

پژمان نعمت الهی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ مرتضی محمودی؛ بیژن نیری


12. پژوهشی تطبیقی در باب توسعه سیاسی در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 183-208

10.30465/cps.2021.39068.2908

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد